O3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2567

กฎหมายที่มีการบังคับใช้ของสถานีตำรวจ

แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น

1.แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น

DOWNLOAD

มาตรการป้องกันการแทรงแซง การใช้ดุลพินิจ

2.มาตรการป้องกันการแทรกแซง การใช้ดุลยพินิ

DOWNLOAD

แนวปฎิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้อง

3.แนวปฎิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้อง

DOWNLOAD

แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน

4.แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน

DOWNLOAD

สิทธิขอผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและสิทธิผู้ต้องหา

5.สิทธิขอผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและ

DOWNLOAD

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
 2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 3. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 4. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ. 2561
 5. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ.2554
 6. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2556 
 7. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2556
 8. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2559
 9. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา

คู่มือ

 1. คู่มือการฝึกพระราชทาน พ.ศ. 2560
 2. คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 

เอกสารเกี่ยวกับงานธุรการและกำลังพล

 1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557-2566
 2. ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

เอกสารเกี่ยวกับงานงบประมาณแผนงาน

พ.ศ.2565

 1. แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564

 1. แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 2. แผนปฎิบัติราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 3. แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 4. แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมภายในของ ตร. และหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 5. รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
 6. รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563

 1. แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 2. แผนปฎิบัติราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 3. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 4. แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 5. แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมภายในของ ตร. และหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 6. รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)
 7. โครงการประเมินระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 8. ผลการประเมินโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562

 1. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 2. (เพิ่มเติม) แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมภายในของ ตร. และหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง)
 3. โครงการประเมินระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 4. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารอื่นๆ

 1. ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
 2. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
 3. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 4. การขอใช้สัญญาณไฟวับวาบ เสียงสัญญาณ ไซเรน รถฉุกเฉิน

แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติในการจับหรือค้น

มาตรการป้องกันการแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจ

แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา

แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน

สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและสิทธิผู้ต้องหา

หนังสือ ตร. ที่ 0011.24/ว1 ลง 20 ม.ค.2560

พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

คู่มือกรมคุ้มครองสิทธิ์ การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม

สิทธิของผู้ต้องหา

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save