ให้ความรู้ ยุทธวิธีป้องกันตัว ให้กับเด็กนักเรียนและคณะครู และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ Active Shooter ( หนี ซ่อน สู้ )

วันที่ 12 มีนาคม 2567เวลา 09.00 – 10.30 น. 👨🏻‍✈️พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ เนื่องจำนงค์ ผกก.สภ.ดอนหัวฬ่อ 👨🏻‍✈️พ.ต.ท.พัชร์พิสิฐ บุญสิงห์ใจ รอง ผกก.ป.สภ.ดอนหัวฬ่อ ได้สั่งการให้ 👨🏻‍✈️พ.ต.ต.สุทัด กลมกูล สวป.(ชส.) สภ.ดอนหัวฬ่อ พร้อมชุดมวลชนสัมพัน , ชุดสายตรวจ ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำให้ความรู้ ยุทธวิธีป้องกันตัว ให้กับเด็กนักเรียนและคณะครู และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ Active Shooter ( หนี ซ่อน สู้ ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี

Read More

โครงการ กต.ตร. พบปะประชาชน สภ.ดอนหัวฬ่อ

สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ วันที่ 23 ม.ค. 2567 เวลา 15.00 น. 👨🏻‍✈️ พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ เนื่องจำนงค์ ผกก.สภ.ดอนหัวฬ่อ 👨🏻‍✈️ พ.ต.ท.พัชร์พิสิฐ บุญสิงห์ใจ รอง ผกก.ป.สภ.ดอนหัวฬ่อ 👨🏻‍✈️ พ.ต.ท.หญิง ขวัญณภัสช์ นุชนารถ สว.อก.สภ.ดอนหัวฬ่อ 👨🏻‍✈️ ว่าที่ พ.ต.ต.สุทัด กลมกูล สวป.(ชส.) สภ.ดอนหัวฬ่อ และข้าราชตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายภาณุรักษ์ บุญศรี กต.ตร.สภ.ดอนหัวฬ่อ, ที่ปรึกษา กต.ตร.สภ.ดอนหัวฬ่อ ได้แก่ นายนิธิโรจน์ วิริยะเจติยา, นายวิโรจน์ จันทร์แสง, นายสหภพ โชคอุดมชัยวัฒน์, นายณัฐพัธร์ ศรีสุวรรณ์ โดยมี นายพงศ์วรัตน์ กาญจนะพันธ์ ( ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5) พร้อมทั้งผู้แทนชาวบ้านหมู่ 3, 4, 5…

Read More

กิจกรรมชุมชน / ฝึกอาชีพ โดย ทำหมอนจากหลอดกาแฟ

*สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ* ———ภ.จว.ชลบุรี——– วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลาประมาณ 10.00น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ เนื่องจำนงค์ ผกก.สภ.ดอนหัวฬ่อ พ.ต.ท.ฉัตรชัย ตาวัน รอง ผกก.ป.สภ.ดอนหัวฬ่อ ได้สั่งการให้ …………………………………….. พ.ต.ท.พลากร ตราชูนิตย์ สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ พร้อม ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ทำกิจกรรมชุมชน / ฝึกอาชีพ โดย ทำหมอนจากหลอดกาแฟ เพื่อสร้างโอกาส ให้แก่ผู้เสพที่เข้าร่วมโครงการชุมชนยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2566 ในชุมชนบ้านดอนบน ม.4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Facebook : คลิ๊กที่นี่

Read More

โครงการงานประชาสัมพันธ์ทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ1 (บ้านมาบสามเกลียว)

*สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ* ———ภ.จว.ชลบุรี——– วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลาประมาณ 08.00-12.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ เนื่องจำนงค์ ผกก.สภ.ดอนหัวฬ่อ พ.ต.ท.ฉัตรชัย ตาวัน รอง ผกก.ป.สภ.ดอนหัวฬ่อ พ.ต.ท.พลากร ตราชูนิตย์ สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ …………………………………….. ร.ต.อ.สุทัด กลมกูล รอง สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ พร้อมชุด ชุมชนสัมพันธ์ สภ.ดอนหัวฬ่อ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “โครงการงานประชาสัมพันธ์ทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ1 (บ้านมาบสามเกลียว)

Read More

พบปะผู้นำชุมชนประชุมกำหนดการเตรีมการพิธีเปิด โครงการชุมชนยั่งยืน หมู่4 ต.ดอนหัวฬ่อ(บ้านดอนบน)

*สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ* ———ภ.จว.ชลบุรี——– วันที่29มีนาคม 2566 เวลาประมาณ 08.00-12.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ เนื่องจำนงค์ ผกก.สภ.ดอนหัวฬ่อ พ.ต.ท.ฉัตรชัย ตาวัน รอง ผกก.ป.สภ.ดอนหัวฬ่อ พ.ต.ท.พลากร ตราชูนิตย์ สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ …………………………………….. ร.ต.อ.สุทัด กลมกูล รอง สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ พร้อมชุด ชุมชนสัมพันธ์ สภ.ดอนหัวฬ่อ ได้ออกพบปะผู้นำชุมชนประชุมกำหนดการเตรีมการพิธีเปิด โครงการชุมชนยั่งยืน หมู่4 ต.ดอนหัวฬ่อ(บ้านดอนบน) ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบลดอนหัวฬ่อ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Read More

พิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติพร้อมกันทั้งประเทศโดยผ่านทางวีดีโอ conference ภ.จว.ชลบุรี

*สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ* ———ภ.จว.ชลบุรี——– เรื่อง พิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ …………………………………….. วันที่/เวลา พิธีเปิดโครงการฯ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566 เวลาประมาณ 10.00 น. นำโดย… นายกษิดิษ พรมรัตน์ ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี (ประธานในพิธี) นายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ เนื่องจำนงค์ ผกก.สภ.ดอนหัวฬ่อ พ.ต.ท.ฉัตรชัย ตาวัน รอง ผกก.ป.สภ.ดอนหัวฬ่อ พ.ต.ท.พลากร ตราชูนิตย์สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ ผู้ร่วมลงนาม MOU นายปรีชา นาคู ผอ.รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ นางศุภธนิศร์ ศิริมุสิกะ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางณัชนภัสค์ แป้นแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม นายฤทธิชัย ชื่นบาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.ดอนหัวฬ่อฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ สภ.ดอนหัวฬ่อ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ,ผู้นำชุมชน และตัวแทนภาคประชาชน (จับมือ)ร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร…

Read More
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save